Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie informuje, że szkoła posiada nową pracownię komputerową, sfinansowaną w całości ze środków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu po stronie polskiej było Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w latach 2004-2008 realizowało program "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy (łącznie w pracowni jest 14 stanowisk uczniowskich, oraz stanowisko nauczycielskie).
      W Multimedialnym Centrum Informacji znajduje się: 4 komputery, sieciowa drukarka laserowa, skaner. Dopełnieniem powyższego wyposażenia jest mobilny zestaw multimedialny złożony z komputera przenośnego i wideoprojektora. Wszystkie komputery są połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.
      W pracowniach są prowadzone lekcje z przedmiotów informatycznych, geografii, fizyki, języków obcych. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że tak nowoczesne wyposażenie przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania oraz będzie dodatkową zachętą dla gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej szkole.

Rok 2007
Szkoła otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Rok 2008
Szkoła otrzymała pracownię komputerową wraz z Internetowym Centrum Multimedialnym ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy WZP.322-AW