Zdjęcia z Dnia Edukacji NArodowej w Zespole Szkół nr 5

14.10.2015 r.