NAJLEPSI UCZNIOWIE W ZS5 W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Przedstawiamy najlepszych uczniów Gimnazjum nr 43 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego, którzy w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu oraz uczniów z najwyższą frekwencją.
Gratulacje!