150 rocznica Powstania Styczniowego w Zespole Szkół nr 5
w dniu 22 stycznia 2013 r.

Lekcja historii inaczej
Prelekcja przygotowana przez Cezarego Jankowskiego
nauczyciela historii w Zespole Szkół nr 5