Akademia Kompetencji


PROJEKT AKADEMIA KOMPETENCJI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”

Drodzy Uczniowie klas pierwszych LO, Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”. Projekt przewidziany jest do realizacji od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022.
Każdy uczeń klasy pierwszej może złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach z biologii, geografii, fizyki, chemii oraz matematyki. Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu i doświadczeń. Prowadzić je będą nauczyciele z naszej szkoły.
Udział w projekcie deklaruje się poprzez złożenie odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie szkoły (Zakres danych osobowych ucznia; Oświadczenie uczestnika projektu; Deklaracja uczestnictwa w projekcie). Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie podpisane przez uczestnika projektu oraz jego opiekunów prawnych. Spośród wszystkich deklaracji Komisja Rekrutacyjna dokona rekrutacji uczniów zgodnie z regulaminem projektu, który jest dostępny na naszej stronie wraz z wymaganymi dokumentami.
Udział w projekcie uczniów klas pierwszych deklarowany jest na 3 lata.
Rekrutację rozpoczynamy 2 września 2019 r.

Zapraszamy!

Harmonogram spotkań w lutym 2023 r.
Harmonogram spotkań w styczniu 2023 r.
Harmonogram spotkań w grudniu 2022 r.
Harmonogram spotkań w listopadzie 2022 r.
Harmonogram spotkań w pażdzierniku 2022 r.
Harmonogram spotkań we wrześniu 2022 r.


Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 Formularz zakresu danych osobowych ucznia
Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu - ucznia
Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa uczniw w projekcie