Inscenizacja z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w ZS5 - 11.11.2017 r.

"...O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie.
O broń i orły narodowe,
Prosimy Cię, Panie...."
Tak w Litanii Pielgrzymskiej pisał wieszcz - Adam Mickiewicz. Po 123 latach niewoli wybuchła Niepodległość. Była to konsekwencja klęski trzech zaborczych mocarstw i walki pokoleń Polaków urodzonych w niewoli. Wojna światowa zakończyła się w 1918 r. po czterech latach, w Polsce po sześciu latach. Historia uczy nas, że wolność nie jest dana na zawsze - trzeba o nią dbać i pielęgnować. Palącym problemem była kwestia granic odrodzonej Rzeczypospolitej.
Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich wykonało inscenizację historyczną nawiązującą do historycznego przejęcia Pomorza Gdańskiego i " Zaślubin Polski z Morzem". Klub Kawaleryjski im 12 Pułku Ułanów Podolskich zademonstrował umiejętności jeździeckie. W widowisku mocno została podkreślona została rola 12 pułku ułanów Podolskich w wydarzeniach 10 lutego 1920 r. w Pucku. Gen. Józef Haller otrzymał od delegata Polaków gdańskich- starosty Józefa Wybickiego (potomek autora hymnu narodowego) platynowypierścień, który rzucił do morza na znak powrotu Rzeczypospolitej nad Bałtyk.
Gościnnie, wystąpili również uczniowie XVIII LO im. Józefa Wybickiego w Szczecinie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej wcielając się w rolę żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy powtórzyli ceremonie zaślubin 18 marca 1945 r. w Kołobrzegu.
Fot.: Cezary Dubiel