Kadra

DYREKCJA SZKOŁY:

Kobzdej Wioletta

Sass Małgorzata

Jak wiadomo szkoła to przede wszystkim nauczyciele w niej uczący dlatego w naszej szkole uczy wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna która:

GRONO PEDAGOGICZNE:

Język polski

 1. Barbara Jaśkiewicz
 2. Karolina Jugowicz
 3. Izabella Skulska

Język angielski

 1. Marcin Andrusiuk
 2. Magdalena Kołodziejczyk
 3. Tatiana Kowalczyk
 4. Teresa Kutałowska
 5. Michał Szychowski

Język niemiecki

 1. Maja Jaskuła
 2. Małgorzata Sass
 3. Luiza Sas – Kornacka

Matematyka

 1. Patrycja Kwast
 2. Maja Odlanicka – Poczobut
 3. Małgorzata Świłpa
 4. Radosław Mądryk

Historia

 1. Cezary Jankowski
 2. Arkadiusz Minko
 3. Katarzyna Zajączkowska

Wiedza o społeczeństwie

 1. Arkadiusz Minko
 2. Katarzyna Zajączkowska

Biologia

 1. Kinga Różycka – Kasztelan
 2. Ewa Wardzińska

Geografia

 1. Katarzyna Klimczak
 2. Anna Piotrowska

Fizyka

 1. Anna Brzózka

Chemia

 1. Dariusz Kłódka
 2. Wioletta Kobzdej
 3. Katarzyna Tokarek

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Małgorzata Matuszak
 2. Małgorzata Pilawka

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Arkadiusz Minko

Plastyka

 1. Jugowicz Karolina
 2. Anna Sawicka

Wiedza o kulturze

 1. Anna Sawicka

Informatyka

 1. Radosław Mądryk

Wychowanie fizyczne

 1. Tomasz Franczak
 2. Dorota Gładysz
 3. Dorota Lach-Kowejsza
 4. Krzysztof Kowejsza
 5. Urszula Raciborska
 6. Mirosław Żylik
 7. Małgorzata Pilawka

Pedagog

 1. Anna Sawicka

Biblioteka

 1. Małgorzata Matuszak