Materiały do pracy samodzielnej 2020Język niemiecki od p. Małgorzaty SassWF online: Krzysztof Kowejsza, Dorota Lach Kowejsza

WF_online_8.pdf

WF online: Małgorzata Pilawka

WF online: Urszula RaciborskaInformatyka dla klas 1A, 1B, 1C, 1D


Informatyka dla klas 1E, 1F, 1G, 1HMatematyka - klasa 2CL

Porady pielęgniarki szkolnej - p. Barbary Trętkiewicz