Materiały do pracy samodzielnej 2020



Język niemiecki od p. Małgorzaty Sass



WF online: Krzysztof Kowejsza, Dorota Lach Kowejsza



Informatyka dla klas 1A, 1B, 1C, 1D


Informatyka dla klas 1E, 1F, 1G, 1H



Matematyka - klasa 2CL