Dni Europejskie, festyny, zjazdy…

      Corocznie SKE Europrometeja organizuje Dni Europejskie w Zespole Szkół nr 5. Zawsze mamy inne pomysły na spędzenie tego święta. Czasem nasza szkoła zamienia się w "Europę". Klasy przygotowują informacje o wylosowanym kraju członkowskim, serwują potrawy charakterystyczne dla danego kraju, tańce, dekorują klasę, projektują foldery, ulotki. Oczywiście komisja wybiera najlepiej prezentujący się kraj, a klasa otrzymuje nagrodę. Z okazji Dnia Europy organizujemy również konkursy plastyczne o krajach UE, konkursy na najlepszą prezentację czy ulotkę. Innym razem są to konkursy z wiedzy o Europie i UE oraz konkursy krzyżówkowe. W tym roku odbył się konkurs Eurogra , w którym brały udział wszystkie klasy liceum i dwie klasy gimnazjum. Członkowie klubu byli bardzo zaangażowani, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej. W części indywidualnej młodzież rozwiązywała test o UE, a części zespołowej odgadywali hymny krajów, nazwy stolic, zabytków, rodzaj waluty, flagi itp. Szczególnie podobała się wszystkim druga część Eurogry. Dla wszystkich startujących były dyplomy oraz nagrody, które otrzymaliśmy z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Kilka razy uczestniczyliśmy w festynach na Jasnych Błoniach ( 60- lecie oświaty na Pomorzu), Parku Kasprowicza (Majówki) oraz Zamku Książąt Pomorskich (Dzień Europy). Na festynach prezentujemy działalność klubu, zapraszamy do współpracy, rozdajemy broszurki. Ostatnia prezentacja klubu odbyła się w maju tego roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podczas inicjatywy zorganizowanej przez Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli i nosiła nazwę " 9 maj- Dzień Europy". Nasz klub jest obecny na Regionalnych Zjazdach Szkolnych Klubów Europejskich. Są to ciekawe spotkania, na których można zapoznać się z działalnością klubów, wymienić doświadczenia i poznać nowych ludzi. Po zjeździe uczniowie mówili: "Uczestniczyłem z zjeździe klubów europejskich z naszego regionu. Uważam, że to wspaniały pomysł. Nawiązaliśmy współpracę z klubami z innych miast, poznaliśmy wiele osób, bo podczas warsztatów każdy z nas pracował z innym klubem."- powiedział Maciej Rychlik.

Małgorzata Sass - opiekun SKE Europrometeja.