Eurowarsztaty…

      W ciągu roku szkolnego członkowie klubu brali udział w warsztatach, szkoleniach organizowanych przez opiekuna klubu. Te spotkania szczególnie podobały się młodzieży, ponieważ były prowadzone przez kompetentne osoby. Zajęcia te często rozpoczynały się filmem, prezentacją multimedialną, a kończyły dyskusją, angażującą wszystkich członków klubu. Na te spotkania zawsze była zapraszana pani Dyrektor ZS 5. Przykładowe tematy szkoleń: " Unia Europejska w pigułce " Systemy edukacyjne w krajach UE " Europa - nasze wspólne dziedzictwo " Obraz Polaków i Europejczyków w Polsce i Europie " Przygotowanie młodzieży do pracy w UE " Prawa człowieka Członkowie klubu brali udział w lekcjach w pracowni komputerowej z Europejskiej Akademii Internetowej, a także w konferencji organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne pt. " Jestem Europejczykiem i co dalej?". Co roku pracujemy na warsztatach z Kalendarzem Europejskim, który otrzymujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie biorą także co roku udział w olimpiadzie europejskiej organizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Małgorzata Sass - opiekun SKE Europrometeja.