Moja szkoła w Unii Europejskiej…

      Nasz klub został zgłoszony do II, III i VI edycji programu edukacyjnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt: "Moja szkoła w Unii Europejskiej" pod patronatem prezydenta RP. Dzięki temu otrzymywaliśmy materiały informacyjne, broszury, scenariusze lekcji dotyczące problematyki europejskiej. Wzbogaciły one nie tylko naszą biblioteczkę. Materiały te były bardzo pomocne w propagowaniu wiedzy o UE w szkole, klubie, ale i również przy okazji innych przedsięwzięć.

Małgorzata Sass - opiekun SKE Europrometeja.