O klubie…

      Ukształtowanie poczucia jedności europejskiej oraz przygotowanie uczniów do życia w zjednoczonej Europie jest jednym z celów Szkolnego Klubu Europejskiego Europrometeja. Klub powstał w 2003 r. Siedzibą klubu jest Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, a członkami klubu uczniowie Liceum i Gimnazjum ZS 5. Działania klubu rozpoczęliśmy od opracowania statutu, ogłoszenia konkursu na nazwę, motto i logo. Klub ma swojego opiekuna. Co roku jest ok. 30 członków SKE. Logo SKE to znicz olimpijski wpisany w gwiazdy ułożone w kształcie okręgu na niebieskim tle. Motto klubu brzmi: " Z językami do Europy". Klub został zarejestrowany w bazie klubów europejskich w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.