Dnia 12.09.2009 r. ODBYŁY SIĘ WARSZTATY teatralne i scenograficzne z aktorką Iwoną Gacparską i scenografem Arkadiuszem Gacparskim. Natomiast 19.09.2009 r. projektowaliśmy stroje z plastykiem panią Urszulą Reimus i tworzyliśmy własne teksty z poetką i pisarką Joanną M. Chmielewską.