Podsumowania wydarzeń i osiągnięć
w Zespole Szkół nr 5

Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2008/2009