Sukcesy szkolnych kół zainteresowań z 18 LO

na I Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych „Moje Pasje”!

I miejsce dla „Grupy działającej przy bibliotece ZS nr 5”
w kategorii kół artystycznych oraz

III miejsce dla Szkolnego Klubu Wolontariusza
w kategorii kół humanistycznych

        Do siedziby Wyższej Szkoły Humanistycznej, która była organizatorem festiwalu, zjechało ze Szczecina, Polic, Koszalina oraz Nowogardu 22 kół zainteresowań oraz 13 uczniów prezentujących swoje indywidualne pasje. Wśród 150 młodych talentów byli przedstawiciele kół humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, technicznych, artystycznych i sportowych. Szerokie spektrum działalności uczniów urozmaicały prezentacje multimedialne, filmy, prace artystyczne oraz występy na żywo. Będąc uczestnikami Festiwalu,  jesteśmy pod wielkim wrażeniem dokonań naszych kolegów i koleżanek. Takie przeglądy stwarzają możliwość poznania pasji innych, ich zaangażowania w to co robią oraz talentów jakie w nich drzemią.