Dokumenty ubezpieczeniowe obowiązujące w Gimnazjum nr 43 i XVIII Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2018/2019

Polisa ubezpieczeniowa

Kwoty ubezpieczenia NNW

Warunki Ubezpieczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia

Załącznik - przystąpienie do ubezpieczenia