Dokumenty ubezpieczeniowe obowiązujące XVIII Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020/2021

Polisa ubezpieczeniowa