preloader
Przejdź do głównej treści

Czcionka:

Kontrast:

Akademia Kompetencji

Partnerzy projektu Akademia Kompetencji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”

Drodzy Uczniowie klas pierwszych LO, Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „AKADEMIA KOMPETENCJI – Doskonalenie Kluczowych Kompetencji Uczniów Szczecińskich Szkół”. Projekt przewidziany jest do realizacji od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022.

Każdy uczeń klasy pierwszej może złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach z biologii, geografii, fizyki, chemii oraz matematyki. Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu i doświadczeń. Prowadzić je będą nauczyciele z naszej szkoły.

Udział w projekcie deklaruje się poprzez złożenie odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie szkoły (Zakres danych osobowych ucznia; Oświadczenie uczestnika projektu; Deklaracja uczestnictwa w projekcie). Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie podpisane przez uczestnika projektu oraz jego opiekunów prawnych. Spośród wszystkich deklaracji Komisja Rekrutacyjna dokona rekrutacji uczniów zgodnie z regulaminem projektu, który jest dostępny na naszej stronie wraz z wymaganymi dokumentami.

Udział w projekcie uczniów klas pierwszych deklarowany jest na 3 lata.

Rekrutację rozpoczynamy 2 września 2019 r.

Zapraszamy!

Załączniki

  • Regulamin uczestnictwa w projekcie
  • Załącznik nr 4 Formularz zakresu danych osobowych ucznia
  • Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu - ucznia
  • Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa uczniw w projekcie