preloader
Przejdź do głównej treści

Czcionka:

Kontrast:

Spotkania z notariuszem klas 2D, 2F i 3D

We wrześniu i październiku klasy realizujące rozszerzenie z wiedzy o społeczeństwie - 2d, 2f i 3d - miały spotkanie z notariuszem Panem Michałem Stefaniakiem.

Pan Michał przedstawił nam ścieżkę, która prowadzi do wykonywania zawodu notariusza, ukazał „blaski i cienie” tego zawodu. Wyjaśnił nam na czym polega praca notariusza, dlaczego jest to zawód zaufania publicznego , a ponadto rozwiał mity o kokosowych zarobkach notariuszy, wyjaśniając , iż znaczna część opłat ponoszonych podczas czynności notarialnych trafia do budżetu państwa.

Poznaliśmy także dziwne , zabawne i trudne przypadki z praktyki zawodowej Pana Michała. Wyjaśnił nam, dlaczego, choć jest to często trudne doświadczenie, nie odmawia usług więźniom i aresztantom.

Dla nas było to ciekawe doświadczenie , które pewnie ułatwi nam podjęcie ewentualnej decyzji o wyborze zawodu notariusza w dorosłym życiu.